FAQ

Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser er gældende, når du køber varer her på H. Danielsens Eftf.'s webshop.

 

Definitioner

Aftalens parter"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til H. Danielsens Eftf. afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. "H. Danielsens Eftf." anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

 

Produktinformation

På H. Danielsens Eftf.'s website oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til H. Danielsens Eftf. på jk@danielsensilver.dk

 

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

 

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på H. Danielsens Eftf. er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra H. Danielsens Eftf. udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til H. Danielsens Eftf. om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og H. Danielsens Eftf.er først indgået, når H. Danielsens Eftf. ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

 

Betaling

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår fra H. Danielsens Eftf.

Vælger du at modtage varen pr. efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

 

Reklamation

H. Danielsens Eftf.yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations­ og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til H. Danielsens Eftf.i forbindelse med reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til H. Danielsens Eftf. inden rimelig tid (max. 8 dage). Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti

H. Danielsens Eftf. har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for H. Danielsens Eftf.’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og H. Danielsens Eftf. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for H. Danielsens Eftf.’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.H. Danielsens Eftf. afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

 

Fortrydelsesret

Meddeler Kunden H. Danielsens Eftf., at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler H. Danielsens Eftf. det modtagne beløb. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark ­ ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret ­ sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private ­ det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

 

Forbehold for ændringer

H. Danielsens Eftf. forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

Leveringstider

Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 30 dage.

 

Misbrug

Misbrug af H. Danielsens Eftf. medfører politianmeldelse.

 

Links

NETS - Danmark
FDIH/Forbrugerrådet

Forbrugerstyrelsen

Net-Tjek

Forbrugerrådet

Forbrugerinformation